Sør-Hedmark Revisjon AS

 Sør-Hedmark Revisjon AS ble etablert 4. september 2006 og består i dag av 7 personer,på hel og deltid, fra Glåmdalsdistriktet hvorav 4 er registrerte revisorer og autoriserte regnskapsførere. Vårt kjerneområde ligger i Kongsvinger, Eidskog, Sør- og Nord Odal samt Solør kommunene. Vi legger stor vekt på at kundene våre skal føle seg trygge på oss som revisor og på de økonomiske rapporter. Vi har kort arbeidslinje og stiller store krav til oppfølging av de enkelte kunder. Dette tror vi at vi oppnår på en best mulig måte ved at vi har et nært og godt samarbeid med en uformell tone.

Vår hovedoppgave som revisor er å vurdere og avgi en uavhengig uttalelse om hvorvidt årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter, samt om selskapets ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med det aktuelle rammeverk for økonomisk rapportering.

I tillegg yter vi konsulentbistand innen skatt, avgift, bedriftsøkonomi med videre. Selskapet innehar også autorisasjon som regnskapsførerselskap.

Skulle det være behov for våre tjenester, er det bare å kontakte oss.


Vi er i stadig vekst og har du de rette kvalifikasjonene er det bare å ta kontakt for en uforpliktende samtale!.